Rainflow Çevrim Sayma Metodu

Rainflow çevrim sayma metodu, herhangi bir yükleme zaman verisindeki yorulma çevrimlerinin sayısını belirlemede kullanılan metotlardan biridir. Yorulma çevrimi, Şekil 1’de gösterildiği gibi, yapı üzerine bası ve çeki şeklinde uygulanan tekrarlı yüklemelerdir. Yeterli sayıda çevrim uygulanması durumunda, yapının mukavemeti zayıflayacak ve nihayetinde yapı üzerinde hasar meydana gelecektir. Malzeme SN-Eğrisi ve Miner lineer hasar hesap yöntemini kullanarak, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top