Dijital Sinyal İşleme: Örnekleme Frekansı, Bant Genişliği, Spektral Çizgi

Dijital veri toplama sırasında, sensörün analog çıkış sinyali dijital ortama aktarılmalıdır. Bilgisayar sürekli olan analog sinyalleri sensörün gönderdiği gibi depolayamaz. Bu yüzden bilgisayar sinyalleri depolamak için belirli parçalara ve örneklere ayırır. Veri zaman alanında kaydedilir, ancak frekans alanında verinin görüntülenmesi için Fourier dönüşümü uygulanması gereklidir. Fourier dönüşümü uygulandığında ortaya çıkan terimler aşağıdaki görselde listelenmiştir. Dijital […]

Veri Toplamada Aliasing Nedir ve Nasıl Engellenir ?

Sinyal analog formundan dijital forma çevrilirken Aliasing adı verilen olgu nedeniyle frekans hataları oluşabilir. Aliasing etkisi, örneklenen analog sinyalin frekans içeriğine uygun olmayan örnekleme frekansı kullanılması, başka bir deyişle, olması gerekenden düşük frekansta bir örnekleme frekansı kullanılması nedeniyle, örneklenmiş dijital sinyalin spektrumundaki bozukluklar olarak kendini gösterir. Aliasing, yüksek frekanstaki bir verinin, olduğundan daha düşük frekansta […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top