Ses Basıncı, Ses Gücü, Ses Şiddeti: Farkları Nedir?

Bu makalede, üç akustik terim arasındaki farklar vurgulanmaktadır: ses basıncı, ses gücü ve ses şiddeti. Makalede, ne zaman kullanılacakları, ölçü birimleri ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirildikleri açıklanmaya çalışılıyor. Bu üç terimin tümü sesin farklı yönlerini ölçer, ancak hepsi Şekil 1’de gösterildiği gibi desibel cinsinden ifade edilebilir. Desibel ölçü birimi değil, iki sayı (ölçülen bir miktar ve […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top