Rainflow Çevrim Sayma Metodu

Rainflow çevrim sayma metodu, herhangi bir yükleme zaman verisindeki yorulma çevrimlerinin sayısını belirlemede kullanılan metotlardan biridir. Yorulma çevrimi, Şekil 1’de gösterildiği gibi, yapı üzerine bası ve çeki şeklinde uygulanan tekrarlı yüklemelerdir. Yeterli sayıda çevrim uygulanması durumunda, yapının mukavemeti zayıflayacak ve nihayetinde yapı üzerinde hasar meydana gelecektir. Malzeme SN-Eğrisi ve Miner lineer hasar hesap yöntemini kullanarak, […]

Yapılarda Yorulma Hasarı Nasıl Hesaplanır ?

Zamanla değişen veya değişken çevrimli yüklemeler ile oluşan hasarların hesaplanmasında Miner yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem temel olarak lineer hasar birikim modelidir ve bu modelde hasar hesabını gerçekleştirmek için SN-eğrisi ve yükleme zaman verisi, girdi olarak kullanılmaktadır. Hesaplanan hasar değeri “1” olduğunda, yapıda hasar meydana gelmiş demektedir. Yapıdaki hasarın tanımı, farklı olabilir. Ancak yorulma kapsamında bu, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top