Modal Analizde Eğri Uydurmanın Temelleri

Deneysel modal analizde, bir yapı üzerinden FRF (frekans cevap fonksiyonu) seti toplanarak, bir dizi anlamlı mod şekli ve bunların ilişkili olduğu modal parametreler çıkartılır; • Doğal Frekans • Sönüm Değeri • Mod Şekli FRF’lerden bu bilgilerin çıkartılması işlemine, modal eğri uydurma ya da modal parametre tahmini denir.(Şekil 1) SIEMENS Simcenter Testlab ile eğri uydurma işlemi […]

Darbe Çekici Kalibrasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Darbe çekiçleri titreşim problemlerinin çözümünde ve yapının dinamik karakteristiklerinin elde edilmesinde oldukça yaygın olarak kullanılan çok faydalı bir ekipmandır. Kalem tip olan 2.9 gram ağırlıklardan, balyoz tip olan 5.44 kg ağırlıklara kadar farklı birçok boyutta çekiç tipi mevcuttur. Çekiçler belirlenen test şekline göre yapılandırılabilirler. Genellikle tahrik frekans içeriğini ayarlamak için, yumuşak kauçuk uçtan çelik uca […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top