Gürültü Dozimetresi Nasıl Seçilir?

Çalışanların Gürültüye Maruz Kalma Durumu için Ölçümler Larson Davis ile Çok Kolay! Endüstriyel Hijyenistler ve İş Güvenliği Uzmanları çalışanların tehlikeli seviyelerde gürültüye maruz kalmamasını sağlamanın hem yasal hem de etik açıdan kritik önem taşıdığını bilirler. İş yükünü en aza indirmek için, sonuçları tek sayfalık bir raporda kolayca üretme becerisiyle hızlı ve verimli dağıtımı destekleyen gürültü […]

Dünya rekorunun ölçümü için Larson Davis ses seviyesi ölçüm cihazı kullanıldı

Kansas City Chiefs takımının dünya rekoru, Larson Davis Model 831 ses seviyesi ölçüm cihazı kullanılarak kaydedildi. Kansas City Chiefs Amerikan futbol takımı, gerçekleştirmek istediği dünya stadyum en yüksek gürültü rekorunu ölçmek üzere Larson Davis Model 831 ses seviyesi ölçüm cihazını tercih etti. Chiefs takımı böylesine önemli bir rekoru ölçmek için hassasiyet ve doğruluğu yüksek Larson […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top