Gerilme ve Gerinim Nedir ?

Gerilme (Stress) ve Gerinim (Strain), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarıdır. Gerilme Yunan sigma sembolü ile temsil edilen gerilme, basitçe, bir alana yayılmış kuvvet olarak düşünülebilir. Gerilme MPa birimine sahiptir. Örneğin, kuvvet aşağıdaki gibi bir metal silindire uygulanabilir: Gerilmeyi hesaplamak için kuvvet, silindirin enine kesit alanına bölünür. Metal […]

Wöhler (SN) Eğrisi Nedir?

Bir Wöhler eğrisi (bazen S-N eğrisi olarak yazılır), belirli bir malzeme için hasara neden olacak çevrim sayısı ile gerilme büyüklüğünün bir grafiğidir. Tipik olarak, hem gerilme hem de çevrim sayısı logaritmik ölçeklerde gösterilir. Bir yükleme zaman geçmişi ve bir Wöhler eğrisi göz önüne alındığında, mekanik bir parçanın biriken hasarı veya yorulma ömrünü belirlemek için Miner […]

Yapılarda Yorulma Hasarı Nasıl Hesaplanır ?

Zamanla değişen veya değişken çevrimli yüklemeler ile oluşan hasarların hesaplanmasında Miner yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem temel olarak lineer hasar birikim modelidir ve bu modelde hasar hesabını gerçekleştirmek için SN-eğrisi ve yükleme zaman verisi, girdi olarak kullanılmaktadır. Hesaplanan hasar değeri “1” olduğunda, yapıda hasar meydana gelmiş demektedir. Yapıdaki hasarın tanımı, farklı olabilir. Ancak yorulma kapsamında bu, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top