Kazanç, Aralık ve Basamaklandırma

Kazanç Nedir ? Kazanç (amplifikasyon faktörü olarak da bilinir), giriş sinyalinin büyüklüğü ile çıkış sinyalinin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi temsil eder (bakınız Denklem 1). Aşağıda, kırmızı eğri 5V sinüs dalgasıdır. 2 kazanç uygulandıktan sonra, yeşil eğri (10V sinüs dalgası) elde edilir. Böylece, bir sinyale kazanç uygulandığında, sinyal çıkışı, sinyalden daha büyük bir genliğe sahip olur. Bir […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top