Array Mikrofonlar

Akustik holografi ve basınç haritalandırması uygulamaları, mikrofon kullanımlarının arttığı alanlardır. Bir araç tekerleğinin veya bir motorun çevresinde, farklı noktalarda meydana gelen ses basıncındaki farklılıkları iyi bir şekilde ortaya koyabilmek için mikrofonlardan oluşmuş ızgara yapılar kullanılabilir. Hesaplamalar, her bir bölümlenmiş alan için yapılabileceği gibi frekans içeriğine göre de yapılabilir. Uygulama örnekleri olarak otomotivde veya endüstriyel uygulamalarda […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top