Web Seminer: Simcenter Amesim ile Endüstriyel Makinelerin Üretim ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması

Model tabanlı sistem mühendisliğiile endüstriyelmakinelerin dijital ikizleri oluşturulup üretim performansı ve harcadığı enerji miktarıanaliz edilebilir. Sanal modellerin PLC sistemleri ile haberleşme yeteneği ve sanal ortamda makineler üzerinde yapılabilecek geliştirmeler sayesinde üretim ve enerji verimliliği etkin bir şekilde arttırılabilmektedir. Kullanıcılar kritik tasarım kararlarını verirken rakip ürünlere göre performans değerlendirmesi yapmak için sistem simülasyonunu kullanabilir. Makinelerinin performansını […]

İsteğe Bağlı Ücretsiz Test Tabanlı Mühendislik Web Seminerleri

Test, tüm endüstrilerde ürün geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Simcenter olarak, test topluluklarında yenilik için yeni test mühendisliği yöntemleri ve teknolojileri geliştiriyor ve entegre ediyoruz. İsteğe bağlı web seminerlerimde, bilgi ve uzmanlığımızı paylaşarak test mühendislerinin daha kısa sürede daha akıllı ürünler sunma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Aşağıdaki listede, ilgilenilen endüstriye ve alana göre test mühendisleri […]

Web semineri – Malzeme veya Komponentlerin Akustik Performansının Etkin Şekilde Ölçülmesi

Konfor çalışmaları içerisinde gürültü kontrolü önemli bir yer tutar. Gürültüyü kontrol etmekte kullanılacak malzemelerin akustik performanslarını değerlendirebilmek için birçok malzeme özelliği bulunmaktadır. Malzemelerin akustik performansını tanımlayabilmek için kullanılan en önemli iki gösterge ise ses yutma katsayısı ve ses iletim kaybı değerleridir. DTA Mühendislik tarafından gerçekleştirilecek web seminerine katılarak aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. – […]

Web Semineri : Mekatronik Sistem Simülasyonunun Temelleri ve 1D Analizler

Mühendislik sistemleri, daha ön tasarım aşamasındayken 1D olarak modellenip simülasyonları gerçekleştirilebilir. Ayrıca, doğrulanmış modeller üzerinden enerji verimliliğini artırmak için iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilebilir. LMS Amesim yazılımı kullanılarak mekanik, hidrolik, pnömatik, termal, elektrik gibi farklı sistemlerin birbirleri ile etkileşimli şekilde simülasyonları çözümlenebilmektedir. Web seminerine katılarak ; -Multi-fizik sistemlerin oluşturulması, -Bir boyutlu modelleme yaklaşımları, -Sistemlerin zaman ve frekans […]

Web Semineri : Doğru Frekans Cevap Fonksiyonu (FRF) Ölçümü İçin İp Uçları

Web Semineri : Doğru Frekans Cevap Fonksiyonu (FRF) Ölçümü İçin İp Uçları Yapıların doğal frekansını, sönümünü ve mod şeklini tanımlamak için kullanılan Frekans Cevap Fonksiyonu’ nun (FRF) doğru ve yüksek kalitede elde edilmesi modal analiz sürecinin önemli bir parçasıdır. FRF ölçümünü doğrudan etkileyen etkenlerden bazıları : – Yapının sınır şartlarının belirlenmesi – Tahrik ve cevap […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top