Web Semineri : Mekatronik Sistem Simülasyonunun Temelleri ve 1D Analizler


Mühendislik sistemleri, daha ön tasarım aşamasındayken 1D olarak modellenip simülasyonları gerçekleştirilebilir. Ayrıca, doğrulanmış modeller üzerinden enerji verimliliğini artırmak için iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilebilir.

LMS Amesim yazılımı kullanılarak mekanik, hidrolik, pnömatik, termal, elektrik gibi farklı sistemlerin birbirleri ile etkileşimli şekilde simülasyonları çözümlenebilmektedir.

Web seminerine katılarak ;

-Multi-fizik sistemlerin oluşturulması,
-Bir boyutlu modelleme yaklaşımları,
-Sistemlerin zaman ve frekans alanında incelenmesi,
-Sonuçların işlenmesi ve simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi

hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

 Konuşmacı  Okan Aslan
 Tarih  02 Şubat 2017
 Saat  15:00
   KAYIT
Posts created 104

One thought on “Web Semineri : Mekatronik Sistem Simülasyonunun Temelleri ve 1D Analizler

Comments are closed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top