Web semineri – Malzeme veya Komponentlerin Akustik Performansının Etkin Şekilde Ölçülmesi


Konfor çalışmaları içerisinde gürültü kontrolü önemli bir yer tutar. Gürültüyü kontrol etmekte kullanılacak malzemelerin akustik performanslarını değerlendirebilmek için birçok malzeme özelliği bulunmaktadır. Malzemelerin akustik performansını tanımlayabilmek için kullanılan en önemli iki gösterge ise ses yutma katsayısı ve ses iletim kaybı değerleridir.

DTA Mühendislik tarafından gerçekleştirilecek web seminerine katılarak aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

– Malzemelerin akustik performanslarının ölçüm yöntemleri
– Ses yutma katsayısı ve ses iletim kaybı ölçüm yöntemleri
– Ölçüm yöntemlerinin hangi standartlara bağlı olarak uygulandığı

 Konuşmacı  Dinçer Kökden
 Tarih  28 Şubat 2017
 Saat  15:00
   KAYIT
Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top