Dijital Görüntü Korelasyonu (Digital Image Correlation, DIC)

Malzemeler ve yapısal testler için yeni bir yöntem keşfedin.

Simcenter Testlab, malzeme ve yapısal testler için Dijital Görüntü Korelasyonu (DIC) ile çalışma alanını genişletiyor. Bu yeni çözüm, son derece hassas tam alan deneysel karakterizasyonu ve malzeme özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra yapısal modellerin nicel doğrulamasını sağlamak için görüntü toplama ve dijital görüntü korelasyonu teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. Tek bir sensörle, artık farklı niceliklere ait çok daha fazla veriyi aynı anda ölçebilir ve daha güvenilir bir Dijital İkiz oluşturmaya yardımcı olabilirsiniz.

DIC ile ilgili hızlıca bilgi edinmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz:

Nasıl Çalışır?

DIC, test nesnesi üzerinde 3D tam alan verilerini çıkarmak için dijital kameralardan alınan görüntülere dayanan devrim niteliğinde bir test ve analiz yöntemidir. Veri binlerce noktadan yakalanır, test edilen alanın 3D geometrisinin yanı sıra tüm noktalardaki 3D yer değiştirmeyi, bir Sonlu Eleman modelininkine eşdeğer bir uzamsal çözünürlükle çıkarır. Bu, mühendislere yalnızca iki kamerayla yerel davranışları doğru bir şekilde yakalama, gerinimler, hızlar, ivmeler, gerilmeler, eğrilikler ve daha fazlasını elde etme olanağı sunar.

Çözüm, tüm hesaplama parametreleri üzerinde tam kontrol sağlayan ve doğru büyüklük bilgisi veren açık bir platform sunar. Ayrıca, gürültü ve doğru ölçüm arasındaki doğru dengeyi bulmak için en iyi işleme ayarlarının hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Bununla birlikte DIC, mevcut tam alan verilerini kullanarak karmaşık malzeme modellerini oluşturmanıza izin veren bir çözümdür. Ayrıca, test ve simülasyon sonuçlarını tamamen uyumlu hale getiren benzersiz bir yaklaşımla simülasyon modellerini tam alan DIC sonuçlarıyla nicel olarak doğrulayabilirsiniz. Hepsinden önemlisi, bu yeni çözüm Simcenter’daki diğer çözümler ve yeteneklerle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Ayrıca DIC, dijital görüntü korelasyonu yöntemi ve yapısal dinamik testlerini bir araya getiren benzersiz uzmanlıktan yararlanarak tam alan modal test ve analiz yapmaya da olanak tanır.

Özel ihtiyaçlar için doğru 3D tam alan ölçümü

Özel test makinelerinde malzeme numunelerinin statik ve yarı statik yüklemesini ölçerek mekanik özellikleri belirlemek ve tanımlamak için DIC’yi kullanabilirsiniz.

DIC, sanal alan yöntemi (VFM) sayesinde her türlü malzemeyi karakterize etmek için tek bir çözüm sunar. Aynı zamanda, sanal strain gauge’leri tanımlama ve çevrimiçi boyun verme algılaması imkanıyla, veri toplama sırasında canlı takibi mümkün kılar.

Malzeme Testi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

DIC, bileşenler ve sistemler için statik ve dinamik testler yapmak ve sayısal modelleri güvenilir bir şekilde doğrulamak için yük altında tam alan gerinim ölçebilir.

Bileşenlerin ve yapıların yük altındaki tam alan yapısal tepkisini karakterize edebilir ve kritik gerilme bölgelerini güvenle tanımlayabilirsiniz. Statik ve dinamik koşullarda deformasyon ve gerinimleri çıkarabilir ve modelleri kapsamlı ve nicel bir şekilde doğrulayabilirsiniz.

Yapısal Test web sayfasını ziyaret edebilirsiniz .

Kameralarla veya kameraları geleneksel algılama teknikleriyle birleştirerek tam alan temassız modal test, titreşim testi ve bunların analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.

DIC, tam alan frekans analizi ve modal analiz için entegre bir çözüm sunar, bunun yanı sıra düşük hızlı ve yüksek çözünürlüklü kamerayı yüksek frekansta kullanmak için yeniden örnekleme algoritması içerir. 

Yapısal Dinamik Testi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz .

Daha fazla bilgi ve talepleriniz için yukarıdaki resme tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Posts created 57

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top