İvmeölçerler için Montaj Kılavuzu

Frekans Cevabı

Hangi montaj tekniğinin kullanılacağına karar verirken frekans yanıtının doğruluğu en önemli faktörlerden biridir. İvmeölçer çalışma frekansı aralığı, test edilen ivmeölçerin referans standart bir ivmeölçere güvenli bir şekilde monte edildiği sırt sırta kalibrasyon yöntemiyle belirlenir. Test edilen sensör mümkün olan en yüksek hassasiyet için cıvata (stud) ile monte edilmelidir. Bir ivmeölçerin çok düzgün bir yüzeye doğrudan cıvata ile monte edilmesi, kullanılabilir en geniş frekans aralığındaki en yüksek montajlanmış rezonans frekansını elde etmemizi sağlar. İvmeölçere herhangi bir kütle eklenmesi (yapıştırıcı veya manyetik montaj tabanı gibi) algılama sisteminin rezonans frekansını düşürür ve ivmeölçer için kullanılabilir frekans aralığının doğruluğunu ve sınırlarını etkileyebilir. Montaj pedleri ayrıca sensörün frekans cevabını da etkiler. Herhangi bir yumuşak malzeme, yüksek frekans geçirgenliğini azaltan bir filtreleme etkisi yaratacaktır.

Şekil 1:Montaj tekniklerinin yaklaşık frekans aralıkları

Yüzey Hazırlığı

En iyi ölçüm sonuçlarını elde etmek için (özellikle yüksek frekanslı ölçümler için) pürüzsüz ve düz, işlenmiş bir yüzey hazırlayın. Metal çapakların ve diğer yabancı partiküllerin temas yüzeylerine müdahale etmediğinden emin olmak için alanı inceleyin. Daha fazla bir yüzey teması elde etmek için, ivmeölçer tabanı ile montaj yüzeyi arasına ince bir katman silikon gres sürün. Bu, en iyi yüksek frekans geçirgenliğini sağlar.

Cıvata ile Montajlama

İvmeölçerde entegre bir cıvata varsa veya dişli deliği ve çıkarılabilir bir cıvata varsa, cıvata ile montajı önerilir. Bu montaj yöntemi, ivmeölçer için test yapısına çok güvenli bir bağlantı sağlar ve fabrika kalibrasyonu sırasındaki montaj konfigürasyonuyla eşleşir. Sensör tabanının veya üreticinin spesifikasyonlarına göre test nesnesi üzerinde, taşlayarak veya işleyerek düz ve pürüzsüz bir yüzey hazırlayın. Ardından, verilen montaj çizimine uygun olarak dişli bir delik hazırlayın. Deliğin montaj yüzeyine dik olduğundan emin olun. Cıvatanın montaj yüzeyinden veya ivmeölçer tabanından aşağıya inmediğinden emin olarak ivmeölçeri takın.

Çoğu PCB montaj cıvatasının, ivmeölçerden tabanlığından dışarı çıkmaması için derinliğini sınırlayan şeritleri vardır. İvme, yapı yüzeyinden ivmeölçer tabanına iletilir. İvmeölçer tabanı ile yapı arasındaki herhangi bir engel ivme iletimini bozar ve ölçüm doğruluğunu etkiler. Cıvatayı sıkarken, ivmeölçere önerilen torktan fazlasını uygulamayın. Gevşemeye karşı korumak için montaj cıvatasının dişlerine bir diş kilitleme bileşimi uygulanabilir. Şekil 2, cıvataya monte edilmiş ivmeölçerin bir örneğidir.

Şekil 2: Cıvata ile monte edilmiş ivmeölçer

Vida ile Montajlama

Halka tarzı bir ivmeölçeri güvenli bir şekilde monte etmek için yalıtımlı bir kapak vidası kullanın. Kapak vidasını ivmeölçer muhafazasındaki bir delikten geçirin ve montaj yüzeyindeki dişli bir deliğe vidalayın (bkz. Şekil 3A). Dişli delik, vidanın montaj yapısının dibinden çıkmayacak kadar derin olmalıdır. PCB, tüm halka tipi ivmeölçerlere bir kapak vidası sağlar.

Bir kapak vidası, dişli bir deliğe sahip bir ivmeölçeri ince bir yapı üzerine monte etmek için de kullanılabilir (bkz. Şekil 3B). Kapak vidasının diş açılmış deliğe girmesine izin verecek şekilde yapı boyunca yeterli çapta bir delik açın. Vidanın ivmeölçer tabanının altına inmediğinden emin olmak için vida bağlantı uzunluğu daima kontrol edilmelidir.

Her iki yapılandırmanın montaj ara yüzündeki ince bir silikon gres tabakası en iyi yüksek frekanslı geçirgenliği sağlar.

Şekil 3A ve 3B: Vida ile montajlanan ivmeölçerler

Yapıştırıcı ile Montajlama

Yapıştırıcı tabanlar alternatif bir montaj yöntemi sağlar ve cıvata veya vida ile montaj pratik olmadığında kullanılabilir. Yapışkanın ivmeölçer tabanına zarar vermesini veya montaj dişlerini tıkamasını önlemek için ayrı yapışkan montaj tabanlarının kullanılması önerilir. PCB’den temin edilebilen çoğu yapışkanlı montaj tabanı, potansiyel gürültü ve topraklama döngüsü sorunlarını ortadan kaldıran elektriksel izolasyon sağlar. Önerilen yapıştırıcı türü uygulamaya bağlıdır. PCB’den temin edilebilen yapıştırıcılar arasında oda sıcaklığında kullanım için Petro Wax ve 120 ° C’ye (248 ° F) kadar yüksek sıcaklık uygulamaları için Loctite 454 hızlı yapıştırma jeli bulunur. İki parçalı epoksiler, yüksek frekans tepkisini ve kalıcı montajı koruyan sertlik sunar. Uygulamaya bağlı olarak, dental cement, sıcak tutkallar, hazır tutkallar ve kanal macunu gibi yapıştırıcılar uygun seçenekler olabilir.

Çeşitli montaj yapıları nedeniyle tek bir yapıştırıcı tüm uygulamalar için uygun değildir. Bir yapıştırıcı seçerken uygulama ortamı da göz önünde bulundurulmalıdır. Şekil 4, yapışkan bir montaj tabanına sahip bir test yapısına monte edilen bir ivmeölçerin bir örneğini göstermektedir.

Şekil 4: Yapışkan ile monte edilmiş ivmeölçer

Çıkarma işlemi sırasında bir sensörün zarar görmesini önlemek için, yapıştırıcıya bir debonding agent uygulanmalıdır. Çeşitli yapıştırıcılar (süper yapıştırıcılar, dental cement, epoksiler, vb.) nedeniyle evrensel bir debonding maddesi yoktur. PCB’nin önerdiği Loctite 454 yapıştırıcı için debonder, asetondur. Yapıştırıcı ile düzgün reaksiyona girmesi için debonding agent temas süresinin birkaç dakika yüzeye nüfuz etmesine izin verin. Sensörü çıkarmaya çalışmadan önce birkaç dakika bekleyin. Loctite 454 dışında bir yapıştırıcı kullanılırsa, debonding önerileri için sensör üreticisine danışın.

Debonding agent ayarlandıktan sonra, sıradan bir açık uçlu anahtar, çıkarmak için kullanılabilir (altıgen veya kare tabanlı ivmeölçerler için). Birlikte verilen sökme aleti, damla ivmeölçerleri için kullanılmalıdır (Şekil 5). Anahtarı veya aleti taktıktan sonra, sensörü test yapısından çıkarmak için hafif bir kesme (veya bükme) hareketi (sadece elle) kullanın.

Şekil 5: Damla ivmeölçer modeli 352C22 ve verilen sökmealeti modeli 039A27

Manyetik Montajlama

Manyetik montaj tabanları, manyetik yüzeylere takmak için uygun ve geçici bir yöntem sunar. Yüksek çekme mukavemetine sahip mıknatıslar en iyi yüksek frekans tepkisini sağlar. Takozlu, çift raylı manyetik tabanlar tipik olarak motor ve kompresör muhafazaları ve boruları gibi kavisli yüzeylere kurulum için kullanılır. Bununla birlikte, çift raylı mıknatıslar bir ivmeölçerin çalışma frekans aralığını önemli ölçüde azaltabilir. En iyi sonuç için manyetik, taban pürüzsüz ve düz bir yüzeye bağlanmalıdır. Sensör ve manyetik taban arasına ve ayrıca manyetik taban ve yapı arasına ince bir silikon yağ tabakası uygulayın. Çelik pedler, yüzeyler pürüzlü veya manyetik olmadığında manyetik tabanı montajlayabilmek için kaynaklanabilir veya epoksitlenebilir. Şekil 6 ile 7, manyetik tabanları ve manyetik monte edilmiş bir ivmeölçeri gösterir.

Dikkat: Bir ivmeölçerin manyetik olarak monte edilmesi, çok yüksek ve zararlı ivme seviyeleri üretme potansiyeline sahiptir. Bu tür bir hasarı önlemek için, mıknatısın test yapısındankopmasına izin vermeyin. Kontrol için düzeneği yavaşça sallayın veya kaydırın. En iyi uygulama önce manyetik tabanı test yapınıza bağlamak ve ardından ivmeölçeri manyetik tabana vidalamaktır.

Şekil 6:Çift raylı mıknatıs tabanı Model 080A132 ve Düz mıknatıs tabanı Model 080A27
Şekil 7: Mıknatıs ile montajlanmış ivmeölçer

Uygulama hakkında sorularınız için DTA Mühendislik Test Bölümü mühendisleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Posts created 57

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top