PETLAS, pass-by gürültü testi için DTA Mühendislik’le çalışma kararı aldı.

PETLAS, pass-by gürültü testleri için DTA Mühendislik'le çalışıyor.
PETLAS, pass-by gürültü testleri için DTA Mühendislik’le çalışıyor.

PETLAS, ürettiği lastiklerin  geçiş (pass-by ) gürültüsü seviyelerinin standartlara bağlı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik, donanım ve yazılım ihtiyacı için uzman teknik kadroya sahip firmamızla çalışma kararı aldı.

Pass-by gürültü testi dış ortamda araçtan yayılan gürültü seviyelerini ölçmek için kullanılan bir prosedürdür. Araç üreticileri belgelendirme kurumları araçların gürültü yayılım standartları ile uyumlu olup olmadığını doğrulamak için pass-by gürültü testleri sonuçlarını göz önünde bulundururlar. Bu belgelendirme şekli kamyon ve otobüsten binek araçlara kadar tüm taşıt tiplerini kapsamaktadır.

Pass-by gürültü testi günümüzde bir aracın geliştirilme süreci için oldukça iyi detaylandırılmış ve tanımlanmış bir test yöntemidir. Yine de pass-by gürültü standartları, yeni önerilen belgelendirme metotları ile ve daha düşük gürültü yayılım seviyesi limitleri ile birlikte değişime uğramaktadır. Aracın toplam gürültü seviyesini azaltmak için komponent gürültüsünde ciddi miktarda iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için, otomotiv ana sanayisi ve yan sanayisi yeni mühendislik yaklaşımlarını değerlendirmektedir. Araç üreticileri çoğu durumda aracın sadece yönetmeliklere uyup uymadığının kontrolünü yapmakla kalmaz aynı zamanda sonuçları araştırma ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde derinlemesine analiz etmek de ister. Bu doğrultuda ilk amaç, potansiyel gürültü kaynakları olan motor, güç aktarım organları, tekerlek veya hava yolu ile iletilen gürültüleri belirlemek ve azaltmaktır.

Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top