Doğru FRF (Frekans Cevap Fonksiyonu) Ölçümleri İçin İpuçları ve Tavsiyeler


FRF_olcumu_ipuclari_dta_muhendislik

Son yıllarda bilgisayar teknolojisinin ve sinyal işleme tekniklerinin çok hızlı ilerlemesi ve gelişmesi teste dayalı bilgisayar destekli mühendisliğin de ivme kazanmasını sağlamıştır. Bu sayede, temeli sinyal işlemeye dayanan deneysel modal analiz yöntemlerinin de hızlı ve hassas bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanmıştır.

Deneysel modal analiz (experimental modal analysis) günümüzde sıklıkla kullanılan ve kullanım alanının genişliğinden dolayı gittikçe daha fazla araştırılan bir konu haline gelmiştir. Modal analiz ile yapıların dinamik karakteristikleri olan doğal frekansı (rezonans frekansı), mod şekilleri ve sönüm oranları deneysel olarak tespit edilebilmektedir. Bu deneysel yönteme ihtiyaç duyulmasının başlıca sebepleri arasında sonlu eleman modelinin güncellenmesi ve doğrulanması, kestirimci bakım ve arıza tespiti, matematik modeli basitleştirme, zorlanmış titreşim cevabını tahmin etme, titreşim ve gürültü kaynağının tespiti, aktif titreşim kontrolü gibi amaçlar sayılabilir.

Ancak bu yöntemin avantajlarının yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Yöntemin deneysel olmasından dolayı bazı durumlarda tecrübeye dayalı öngörü çok önemli bir faktördür ve bu yüzden geniş kullanım alanına sahip bu yöntemde çoğu kişi tarafından hata yapılması muhtemeldir. FRF (frekans cevap fonksiyonu) ölçümleri esnasında  gerçekleştirilen her hatalı şart için elde edilen sonuçların da hatalı olması kaçınılmazdır.

11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2014 Türkiye LMS Teknoloji Konferansı’nda testler sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara ve daha kaliteli bir testin nasıl gerçekleştirilebileceği hususunda ipuçlarının anlatılacağı sunumlar gerçekleştirilecektir.

Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top