Akustik Malzeme Testleri

DTA_muhendislik_akustik_malzeme_testleri

Ürünlerin insan sağlığı ve konforu düşünülerek üretilmesi ve geliştirilmesi eskiye göre çok daha önemli hale gelmiştir. İnsan sağlığını ve konforunu etkileyen faktörlerden birisi de kullanılan ürünün akustik performansıdır.

Araç içi, bina, vb. ortamlarda insanların uzun süreler geçirdiği düşünülürse, bu gibi ortamlarda kullanılacak malzemelerin akustik performanslarının belirlenmesi ve gerekirse ürünün akustik performans optimizasyonunun yapılması gerekli hale gelmiştir. Ürün gelişme ve Ar-ge çalışmaları içerisinde bu çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır.

Malzemelerin akustik performans testleri için ISO, ASTM ve SAE tarafından belirlenen standartlar mevcuttur. Bu standartlar, testlerin hangi ortamlarda, hangi boyutlardaki malzemeler için yapılabileceğini ortaya koyarlar ve akustik performansı belirleyen malzeme özelliklerinin hesaplanmasında hangi etkenlerin hesaba katılması gerektiği ile ilgili farklı içeriğe sahiptirler. Malzemenin akustik performansının belirlenmesi için hangi standardın uygulanması gerektiğine ise üretici karar vermektedir.

Malzemenin akustik performansını tespit etmek için başvurulan en önemli akustik özellikleri ise malzemenin ses emme katsayısı (sound absorption coefficient) ve ses iletim kaybı (sound transmission loss) değerleridir. Malzemenin kullanılacağı ortama göre bu akustik özelliklerin önemi farklılık göstermektedir.

11-12 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye LMS Teknoloji Konferansı‘na katılarak bu testler konsunda detaylı bilgi sahibi olabilir, DTA Mühendisliğin bu konuda verdiği proje hizmetleri konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top