Ekskavatör, vinç vb. düzlemsel mekanizmaların LMS AMESim yazılımıyla 1D modellenmesi

Vinç, ekskavatör gibi hidrolik tahrikle çalışan ağır iş makinalarının tam ölçekli prototiplerinin büyüklüğü nedeniyle, tasarım geliştirme sürecinde, simülasyon yazılımlarının kullanımı önemli yer tutmaktadır.

Tasarlanan mekanizmaların istenilen çalışma şartlarına uygun olup olmadığı, bir boyutlu (1D) sistem modelleme sayesinde hızlı bir şekilde analizi yapılarak incelenebilir.

Multi-fizik 1D sistem modelleme yazılımı LMS AMESim’de, düzlemsel mekanizma kütüphanesi sayesinde vinç, ekskavatör gibi hidrolik tahrikle çalışan makinaların 1D simülasyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Hidrolik ve mekanik bileşenler arasındaki etkileşimi, sistemin dinamik davranışlarını ürün ön tasarım aşamasındayken görebilir ve bu sayede hızlı bir şekilde yeniden boyutlandırma yapılabilirsiniz.
 
Aşağıdaki örnekte bir ekskavatörün, hidrolik, kontrol ve düzlemsel mekanizma komponentleri kullanılarak LMS AMESim yazılımında oluşturulmuş olan multi-fizik sistem modeli görülmektedir.

Ekskavatörün bir boyutlu LMS AMESim modeli
Ekskavatörün bir boyutlu LMS AMESim modeli

Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top