LMS AMESim yazılımıyla multi-fizik modelleme

LMS AMESim (Advanced Modeling Environment for performing Simulations), multi-fizik mühendislik sistemlerini tek platform altında 1D olarak modelleme imkanı sunan bir yazılımdır.

Multi-fizik sistem bir grup fiziksel olayın birbirleriyle etkileşimi içinde çalışmasıdır. Örneğin elektro hidrolik direksiyon sistemi;
– Hidrolik sistemi
– Kontrol sistemi
– Mekanik sistemi
– Elektrik sistemi
içermektedir.
Bu fiziksel olayların birbirleriyle etkileşimi ile analizlerinin gerçekleştirilmesine multi-fizik sistem simülasyonu denir.

lms_amesim_multi_fizik_sistem_modelleme
1D simülasyon modeli, komponentlerin ve dinamik davranışlarının matematiksel temsilidir. Ürün ön tasarım aşamasındayken sistemlerin fiziksel modelleri oluşturularak dinamik davranışları incelenir. Tüm sistemin alt sistemleriyle birlikte simülasyonu tek bir platformda yapılmaktadır.
Kompleks fiziksel olaylar daha az parametre kullanılarak temsil edilirler. LMS AMESim, kullanımı kolay arayüzü ve bütün fiziksel olayları kapsayan 45 adet kütüphanesi sayesinde 1D sistem modellemesi için en uygun simülasyon platformudur.

lms_amesim_tasarim_sureci

Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top