LMS Test Tabanlı mühendislik -Web Seminerleri Şubat 2013

Şubat ayında LMS tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek web seminerlerin test mühendislerine yönelik olanları aşağıdaki gibidir.4 Şubat 2013
// 11 AM EST // Operational Modal Analysis Case Studies

8 Şubat 2013 // 11 AM EST // Fundamentals of Acoustics

22 Şubat 2013 // 11 AM EST // Tips and Tricks for Accurate FRF Measurements

25 Şubat 2013 // 11 AM EST // Fundamentals of Vibration and Modal Analysis

Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top