LMS Virtual.Lab Akustik 13.1 – Yenilikler

LMS Virtual.Lab Akustik Simülasyon
LMS Virtual.Lab Akustik Simülasyon

Yeni yayınlanan LMS Virtual.Lab 13.1 versiyonu Akustik modülünde yer alan yeniliklerden bazıları ;

 

Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) İçin Geliştirilen FEMAO Çözücüsü
FEM akustik analizlerinde frekans aralığa bağlı olarak farklı büyüklüğe sahip elemanlara sahip modeller kullanılırken, yeni geliştirilen FEMAO (FEM Adaptive Order) çözüm metoduyla, akustik mesh için tüm frekans aralıklarında tek bir model (daha kaba (coarse) elemanlar ) kullanılarak simülasyonlar yüksek doğrulukla ve daha kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

FEM akustik analizler için geliştirilen FEMAO çözücüsü coupled vibro akustik analizlerde de kullanılabilmektedir.

Poro-Elastik Malzeme İle İletim Kaybı Sonuçlarının Detaylandırılması
Vibro akustik simülasyonların sonucunda artık poro elastik malzemelerin ne kadar enerji yuttuğu da görüntülenebilmekte. Bu sayede örneğin bir susturucunun iletim kaybı analizinde yada araç kapısının ses yalıtım performasının analizinde tasarımdaki her komponent tarafından yutulan enerji incelenebilecektir.

Aero-Akustik Analizlerde Fan Kaynak Tanımlamasının Geliştirilmesi
Otomatik olarak fan kanatlarının bulunması ve her kanada kaynakların tanımlanması ile fan gürültü kaynaklarının tanımlanması çok daha kolay hale gelmiştir. Kanatların radyal ve teğet doğrultularda daha detaylı bölümlenmesi ile analizlerin doğruluğu arttırılmıştır. Ayrıca FEMAO methodu ile uyumlu olarak analizler gerçekleştirilebilir.

Random Akustik Uygulamalarda Performans Artışı
Random akustik uygulamalarda ayrıştırma işleminin performansı , Cholesky ayrıştırma yöntemi ile artırılmıştır.

Vektörel Akustik Sonuçların İşlenmesi

LMS Virtual.Lab Acoustics’in otomasyon işlevselliği post process işlemlerinde vektörel sonuçları incelemek için geliştirilmiştir.

Dönen Modellerdeki Verilerin Kullanılması

Dönen modeller için mesh mapping ve veri transfer kabiliyetleri eklenmiştir. Dönme durumundaki dopler etkileri simüle edilebilmektedir. Elektrik motorlarının akustik analizlerinde bu özellik yaygın bir uygulama alanına sahiptir.

Radiating Surface Sınır Şartı
Büyük hava taşıtlarında gürültü yayılımını doğru hesaplayabilmek için kanatlardan yayılan motor gürültüsünü dikkate almak gerekmektedir.
Dış gürültü yayılım problemlerinin çözümünde kullanılan FMBEM metodunda artık radiating surface sınır şartı tanımlanarak büyük yapılardaki bu tip akustik yüklemelerin etkisi hesaplanabilmektedir.

Kanal Akustik Uygulamalarında Dörtgensel Kanal Modları
Kanallardaki gürültü problemlerinde gürültünün nasıl yayıldığını anlamak oldukça önemlidir. Kanallarda dairesel modlar hesaplanabildiği gibi artık dikdörtgen şekilli kanallarda da kanal modlarını hesaba katmak mümkündür.

Modal Projection Çözücüsündeki Performans Artışı

Otomotiv ve havacılık sektöründeki hafif sönümlü yapılarda kullanılan modal projection vibro-akustik çözücünün hesaplama süresin yeni versiyonda kısaltılmıştır.

Fazla Sayıda Cevap Noktası Tanımlı Modellerde Performans İyileştirilmesi

BEM ve FEM metodlarında çok fazla cevap noktası olması durumunda hesaplanacak olan akustik potansiyeller için hesap süresi dramatik şekilde azaltılmıştır.
 

Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top