Pass by Noise


pass_by_noise_dta_muhendislik

Pass-by Noise

Yeni düzenlemeler, sadece araçların maksimum sağlaması gereken pass-by-noise limitlerini düşürmekle kalmayıp, lastik gibi alt sistemlerin de bütün pass-by-noise testi içerisindeki önemini değiştirmektedir. Pass-by-noise testlerinde sağlanması gereken bir çok seviyenin kontrolü için, pass-by-noise mühendislik metotlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

11-12 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye LMS Teknoloji Konferansı‘na katılarak aşağıda yer alan sorularınıza cevap alabilirsiniz;

  • ISO 362 pass-by-noise homologasyon test standardının eski ve yeni versiyonları arasındaki farklar nelerdir?
  • Yeni standartların etkileri ve araç geliştirme süreci için getirdiği düzenlemeler neler olacak?
  • Ek gürültü emisyonu koşullarının (ASEP – Additional Sound Emission Provisions) etkileri neler olacak?
  • Yeni sürecin otomotiv üreticilerine etkileri neler olacak?
  • Gelecekte hangi düzenlemelerin yapılması bekleniyor?
  • Günümüzde araç pass-by-noise limitlerinin kontrolüne yardım etmek için hangi pass-by-noise mühendislik teknikleri mevcut?
  • Pass-by-noise testi sonucunda ölçülmesi beklenen seviyelerin tahmini için simülasyon tekniklerini nasıl kullanabilirim?
Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top