Web Semineri – Hidrolik Sistemlerin 1D Simülasyonu

Günümüz endüstrisinin her alanında yer alan Hidrolik Sistemler, daha ön tasarım aşamasındayken 1D olarak modellenip, simülasyonları gerçekleştirilip, performansları ve dinamik davranışları değerlendirilebilir. Ayrıca, doğrulanmış modeller üzerinden enerji verimliliğini artırmak için optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilebilir.

SIEMENS’in 1D Sistem Simülasyonları için geliştirdiği yazılımı Simcenter Amesim ile hidrolik, pnömatik, mekanik, elektrik, termal vb. sistemlerin analizleri birbirleri ile etkileşimli olarak gerçekleştirilebilir.

Web seminere katılarak;

– Hidrodinamik Sistem ve Akışkanların Modellenmesi
– Hidrolik Sistemlerin ve Elemanlarının 1D Simülasyonu

konularında detaylı bilgi sahibi olabilir, Simcenter Amesim yazılımında canlı uygulama örneklerini takip edebilirsiniz.


Konuşmacı: Ömer Faruk GÜMÜŞ
Tarih : 15 Şubat 2018 Perşembe 
Saat: 15:00 – 15:45
KAYIT
Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top