SIEMENS Simcenter Testlab Tokens

Token Nedir ve Nasıl Çalışır ?

SIEMENS Simcenter Testlab 18’in yayınlanması ile birlikte, token lisansı ile erişim sağlanabilecek modül sayısı da arttırıldı.

Token lisansı nedir?

Simcenter Testlab tokenları, kullanıcılara Testlab’ın geniş kütüphanesinde bulunan yazılım modüllerine erişim sağlanması için oluşturulmuş esnek bir lisanslama mekanizmasıdır.

Şekil 1 : Simcenter Testlab tokenları ile ele alınan disiplinler; Dayanım , Yapı Dinamiği , Akustik , Dönel Makinalar ve Titreşim kontrolü.

Sabit lisanslar ile yalnızca lisansı satın alınan yazılım modülü kullanılabilirken, Token lisanslama ile kullanıcılar ,toplam kullanılabilir token miktarını aşmadıkları sürece, yazılım modüllerini herhangi bir kombinasyon ile çalıştırabilirler.

Simcenter Testlab token lisanslama sisteminde:

 • Belirli yazılım modulü lisansları satın almak yerine, belirli miktarda token satın alınır.
 • Simcenter Testlab’ın her analiz ve veri toplama yazılımını çalıştırabilmek için sabit miktarda token’a ihtiyaç vardır.
 • Gerekli token miktarı aşılmadığı sürece, yazılım modülleri farklı kombinasyonlar ile çalıştırabilir.
 • Simcenter Testlab yazılımının Token ile kullanılabilen yazılım kütüphanesi her yeni sürüm ile genişletilmektedir.
 • Simcenter Testlab tokenları süresi bitmeyen, kalıcı lisanslardır(yıllık üyelik olarak satın alınmadığı sürece)

Simcenter Testlab token lisansı nasıl çalışır?

Token Lisansı Örneği

Bir test ekibi, impact test, modal analiz ve gürültü analizi için 120 token almaya karar verir. Tablo 1’de bu tür test ve analizler için kullanılan bazı temel modüllerin bir listesi yer almaktadır.

Tablo 1 : Modüllerin ve ihtiyaç duyulan token miktarlarının tablosu.

İlk olarak, impact test ile modal analiz için gerekli FRF’ler toplanır. Bunun için SCADAS veri toplama sistemiyle, Simcenter Testlab Impact Testing (25 token) ve Front End Driver(12 token) açılır. Front end driver yanlızca veri toplama için gereklidir. Satın alınan 120 tokendan 37’si impact test için kullanılırken, başka modülleri kullanmak için geriye 83 token kalır.

Tablo 2’deki yeşil renkle vurgulanmış satırlar impact test için kullanılan lisansları göstermektedir.

Tablo 2 : Impact test için veri toplama esnasında kullanılan tokenlar

FRF Veriler toplandıktan sonra, modal analiz yapılacaktır. Veri toplama modulleri kapatıldıktan sonra Modal Analysis (77 token) açılır. Opsiyonel olarak analizde Maximum Likelihood Estimator for a Modal Model (MLMM) modulü kullanılabilir (26 token). Bu moduller Simcenter Testlab’da Menü altındaki “Tools -> Add-ins” kısmından eklenir.

Şekil 2 : Modal Analysis ve MLMM menu altındaki Add-ins kısmından Simcenter Testlab’a eklenir.

Tablo 3’de görüleceği üzere 103 token kullanılmaktadır. Diğer modulleri açmak için geriye 17 token kalmaktadır.

Tablo 3: Modal analiz için gerekli token miktarı

Testlerin hemen ardından baskın bir ses problem ile karşılaşıldığını düşünelim. Bu problemi tanımlamak için Sound Diagnosis kullanılacaktır. Modal analiz için çalıştırılan Modal Analysis ve MLMM kapatılarak tüm tokenlar boşa çıkartılır ve sonra Sound Diagnosis (62 token) çalıştırılır. Bu çalışma için kullanılan ve kalan token miktarı Tablo 4’de verilmektedir.

Tablo 4: Sound Diagnosis için gerekli token miktarı

Modal Analysis ve Sound Diagnosis iki farklı analiz tipi olduğundan, bu modulleri birlikte çalıştırmak mantıklı olmayacaktır. Bu yüzden ilk olarak Simcenter Testlab’da menu altındaki “Tools-> Add-ins” ile modal analiz modulleri kapatılır ve Sound Diagnosis modülü açılır.

Örnekte görüldüğü gibi, 120 token bir mühendise ihtiyaç duyulan farklı tipte veri toplama ve analiz modülleri arasında sürekli geçiş yapma imkanı sağlamaktadır.

Token Konfigürasyonları
Token konfigürasyonları oluşturmak için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır. Tokenlar bir USB anahtar ile taşınabilir ya da ağa bağlı bir lisans sunucusu üzerinden kullanılabilir.

USB anahtar ile token kullanımı;
Desktop ve token lisansları küçük bir USB anahtar içerisine atılabilir. USB anahtar bilgisayara takıldığında, bilgisayarda bulunan lisans dosyası USB anahtarda bulunan seri numara ile control edilir ve USB anahtarda tanımlanan Desktop ve token lisansları kullanıma hazır olur.

Şekil 3: Tokenların tanımlandığı USB anahtar

Kullanıcılar, USB anahtara atanmış token sayısı kontrol edilebilir. Aynı anda bir bilgisayarda birden fazla USB lisansı kullanılabilir.

Lisans Sunucu ile token kullanımı;
Bir ağdaki bilgisayara birden fazla Desktop ve Token lisansı yerleştirilebilir ve ağa bağlı herhangi bir bilgisayar bu lisanslara erişebilir. Bu birden fazla test ekibinin tokenları paylaşmasını sağlar.

Sabit Lisanslardan Token Lisanslamaya Geçiş Örnekleri

Darbe Testi

– Token lisansı olmadan: Test mühendislerinden oluşan bir ekibin 3 adet USB lisansını kullandığı düşünülsün. Test mühendislerinden birinin Impact Test yapmaya ihtiyacı vardır ancak Impact Test için yalnızca bir USB lisansı bulunmaktadır. Ve takımdaki başka bir test mühendisi bu USB lisansı yanlışlıkla yanına alarak birkaç günlük tatile çıktığında, bu testin yapılabilmesi için beklemek gerekmektedir.

– Token lisansı ile: Test mühendislerinden oluşan bir ekibin 3 adet USB lisansına sahip olduğu ve her USB anahtar 90 token olduğu düşünülsün. Test mühendislerinden biri Impact Test yapmaya ihtiyaç duyduğunda, herhangi bir USB belleği alarak Frontend Driver(12 token) ve Impact Testing(25 token) ile darbe testi yapabilir. Bu durumda belirli bir USB belleği aramaya veya başka bir mühendisin işini bitirmesini beklemeye ihtiyacı olmayacaktır.

Titreşim kontrolü

Tokenlar ile, bir titreşim test laboratuvarında daha geniş ölçekli titreşim kontrol testleri yapılabilir.

– Token lisansı olmadan: Birkaç sarsıcı sisteminin bulunduğu bir test laboratuvarında, testlerin genellikle yüzde 95’i standarda bağlı random, shock ve sine titreşim testleridir. Nadiren random-sine veya random-random titreşim profillerinde karmaşık bir test talebi gelebilir. Bu lisanslar(random-sine , random-random) daha önce satın alınmadığı için, bu testlerin yapılması için başka laboratuvarlara ihtiyaç duyulacaktır.

– Token lisansı ile: Bu laboratuvarda, Desktop lisansı ve 60 token ile kompleks titreşim testlerinin her biri yapılabilir. Örneğin: Testlab Desktop + 12 token frontend driver + 22 token random control + 25 token sine on random. Tokenları kullanarak, titreşim testleri ile birlikte ilave çalışmalarda yapılabilir. Örneğin Güç spektral yoğunluğu profilleri geliştirmek için Mission Synthesis (24 tokens) kullanılabilir.

Farklı lokasyonlarda çalışan test ekipleri

Bir mühendislik ekibinin diğer test ekiplerin sabit lisansları kullanmasından dolayı yaşadığı zaman kayıpları, token lisansları ile önlenebilmektedir.

– Token lisansı olmadan: Bir mühendislik ekibinde her ekip üyesinin ulaşabildiği sabit bir Simcenter Testlab lisans sunucusuna sahiptir. Analizler için sabit 3 tane Time Signal Calculator lisansına sahip olduğu düşünülsün. 5 mühendisin Time Signal Calculator kullanmak istediği durumda, mühendislerden bir kaçı diğer mühendislerin veri işleme proseslerini bitirmelerini beklemek zorundadırlar.

– Token lisansı ile: Bu test ekibi, birkaç Desktop lisansı ve 400 token bulunan bir sunucu sistemine geçiş yaparak,5 mühendis tek seferde, Time Signal Calculator (26 token) veya Operational Deflection Shapes (28 token) yada 3 Operational Deflection Shapes ve 2 Time Signal Calculator gibi kombinasyonlar oluşturarak çalışabilirler. Tokenlar, mevcut token sınırı aşılmadığı sürece her türlü kombinasyona müsade etmektedir.

Token ile kullanılabilecek yazılım modülleri

Token lisansları ile kullanılabilecek 50 den fazla yazılım modülü bulunmaktadır.

Desktop

 • Simcenter Testlab Desktop lisansı ayrı olarak satın alınmak zorundadır. Token ile kullanılamamaktadır. Desktop, Simcenter Testlab yazılımını başlatmak için gereken temel lisanstır ve içerisinde veri görüntüleme ve raporlama özelliklerini barındırmaktadır. Eş zamanlı olarak her kullanıcı için bir Desktop lisansı gerekmektedir.

Veri toplama

 • Simcenter Testlab Frontend Driver (12 tokens)
 • Simcenter Testlab Signature (42 tokens)
 • Simcenter Testlab Single and Dual Plane Balancing (20 tokens)
 • Simcenter Testlab Order Tracking (20 tokens)
 • Simcenter Testlab MIMO Sine Testing (36 tokens)
 • Simcenter Testlab Random Control (22 tokens)
 • Kurtosis Control (21 tokens)
 • Sine on Random (25 tokens)
 • Random on Random (25 tokens)
 • Simcenter Testlab Sine Control (22 tokens)
 • Simcenter Testlab Shock Control (22 tokens)
  ve daha fazlası..

Analiz

 • Simcenter Testlab Sound Diagnosis (62 tokens)
 • Simcenter Testlab Run Comparison Organizer (19 tokens)
 • Simcenter Testlab Time-Frequency Wavelet Analysis (34 tokens)
 • Simcenter Testlab Throughput Processing (36 tokens)
 • Simcenter Testlab Order Tracking (20 tokens)
 • Simcenter Testlab Sound Quality Metrics (33 tokens)
 • Simcenter Testlab Time Signal Calculator (26 tokens)
 • Simcenter Testlab Harmonic Removal (15 tokens
 • Simcenter Testlab Jury Testing (46 tokens)
 • Simcenter Testlab Offline RPM Extraction (20 tokens)
 • Simcenter Testlab Geometry (16 tokens)
 • Simcenter Testlab Operational Deflection Shapes (28 tokens)
 • Simcenter Testlab Modal Analysis (77 tokens)
 • Simcenter Testlab Polymax (26 tokens)
 • Simcenter Testlab Maximum Likelihood Estimation of a Modal Model (26 tokens)
 • Simcenter Testlab Modification Prediction (23 tokens)
  ve daha fazlası..

Özel Durumlar

 • Simcenter Testlab 18 revizyonu ile birlikte Desktop’a ilave olarak, Simcenter Soundbrush, Simcenter Sound Camera, Simcenter HD Acoustic Camera yazılımlarıda token ile lisanslanamamaktadır.

Uygulama konusundaki sorularınız olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Posts created 57

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top